XAware

Business case Startup

XAware, een bedrijf in data en webservices, wilde inzicht krijgen in de toekomstige winstgevendheid van nieuwe online abonnementstructuren. Zij was op zoek naar een pragmatische simulatietool die snel inzicht kon verschaffen in de resultaten van verschillende scenario's.

Opdrachtomschrijving

Opstellen van een simulatiemodel waarmee business cases kunnen worden uitgerekend en de gevoeligheid van verschillende aannames kan worden getoetst.

Resultaat

  • Simulatiemodel
  • Dynamische gevoeligheidsanalyse

Aanpak

Structuur opgezet voor verdienmodel door abonnementsvormen in kaart te brengen met bijbehorende verkooptarieven en geprognotiseerde verkoopaantallen. Vervolgens bijbehorende aannames aan de kostenkant ingeschat (productontwikkeling, marketing & sales, ICT kosten). Deze gegevens verwerkt in een simulatiemodel, gebouwd in Excel. Aanvullend hierop een dynamisch dashboard gebouwd waarmee de belangrijkste parameters gewijzigd kunnen worden om zo een gevoeligheidsanalyse uit te voeren.

Gerelateerd: