UWV

Optimalisatie Cost Accounting

Het UWV heeft een verantwoordingsplicht over de kosten van haar uitvoeringsapparaat maar er bestond weinig uniformiteit binnen de divisies in de wijze waarop dat gedaan werd. Het UWV wilde daarnaast meer inzicht in de veranderende structuur van de organisatie, meer grip op de kosten per communicatiekanaal en advies over het transparant maken van ICT kosten.

Opdrachtomschrijving

Begeleiden van de business controllers bij de doorontwikkeling van cost accounting modellen die worden gebruikt voor de interne (begrotingsronde) en externe verantwoording (accountant en ministerie).

Resultaat

  • Getrainde business controllers
  • Kostenmodel ICT Service center
  • Kostenmodel Klantcontactcenter
  • Procesanalyse en kostenmodel divisie Handhaving

Aanpak

Scenario’s opgesteld en processen in kaart gebracht, concernbreed en per divisie. Samen met de medewerkers een model en aanpak ontwikkeld. Veel aandacht besteed aan coaching en training van de medewerkers – over de afdelingen heen – zodat het gevoel van ‘eigendom’ van de aanpak breed gedragen werd. Geholpen met het inzichtelijk maken van automatiseringskosten en kanalen en het vergroten van uniformiteit en samenhang tussen de divisies (modelrichtlijnen, tooling).

Gerelateerd: