Stichting Dichterbij

Onderbouwing kostprijzen

De regionaal georganiseerde Stichting Dichterbij levert diensten in de zorg (verpleging, verzorging en dagbesteding) voor mensen met een verstandelijke beperking. In verband met verschuivingen van een deel van de financieringsstromen van rijksoverheid naar de gemeentes moesten kostprijzen gedetailleerd onderbouwd kunnen worden.

Opdrachtomschrijving

In samenwerking met KPMG onderbouwen van de uitvoeringskosten van Stichting Dichterbij om zo extern verantwoording af te leggen en financiering te verkrijgen.

Resultaat

  • Dekkingsoverzicht per dienst
  • Gedocumenteerd model
  • Validatiedocument
  • Benchmarkoverzicht regio's

Aanpak

Samen met de organisatie en samenwerkingspartner KPMG een kostprijsoverzicht per dienst opgesteld dat als basis dient voor financiering door gemeenten. Samen met de controllers de stand van zaken beoordeeld en de aannames afgestemd en gedocumenteerd. Tot slot rapportages opgezet met kosten en tarieven voor alle diensten en vergelijkingen tussen regio’s.

Gerelateerd: