Sociale Verzekeringsbank

Business Case Herinrichting HR functie

Binnen de Sociale Verzekeringsbank paste de vorm en omvang van de HR-functie niet langer bij het primaire proces. Voor de inrichting van de toekomstige HR functie moesten daarom verschillende varianten worden onderzocht, zowel vanuit functioneel oogpunt als qua IT-ondersteuning. Met een business case per scenario kon vervolgens een gefundeerd besluit worden genomen over de inzet van middelen.

Opdrachtomschrijving

Ontwikkelen van een business case voor de herinrichting van de HR functie.

Resultaat

  • Scenario's HR Functies
  • Financiele doorrekening
  • Besluitvormingsdocument RvB

Aanpak

Business case werkstroom geleid. Diverse HR- en IT-scenario’s voorzien van cijfermateriaal. Een besluitvormingsdocument geschreven voor de Raad van Bestuur waarmee de verschillende scenario’s voor organisatie-inrichting en IT ondersteuning van de HR-functie werden gewogen.

Gerelateerd: