SDU

Opzet project control & business case methodiek

Binnen dit uitgeversconcern zijn verschillende business units ingericht die elk hun eigen karakteristieken en managementinformatie hebben. Vanuit directieniveau bestond de behoefte om meer uniformiteit in zowel business case als project control rapportages te hebben en het proces bij de totstandkoming hiervan verder te stroomlijnen.
Opdrachtomschrijving

Inrichten van een project control & business case methodiek die specifiek is waar het moet en generiek is waar het kan.

Resultaat

  • Project control tool
  • Business case tool
  • Procesplaten methodieken

Aanpak

Verantwoordelijk voor advisering, aansturing projectteam en rapportage richting stuurgroep. Project control methodiek ingericht en een methodiek voor investeringsbeslissingen opgesteld. 

De uitdaging was te komen tot een oplossing met een goede balans tussen generiek (uniform, vergelijkbaar en bruikbaar voor gehele organisatie) en specifiek (rekening houdend met verschillen tussen business units). In samenwerking met controllers, business unit managers en de directie zijn twee tools opgesteld met dashboard en rapportages en zijn de processen uitgewerkt voor de totstandkoming en accordering.

Gerelateerd: