Rabobank

Afdelingsplan met simulatiegame

De Rabobank organisatie verandert, wat gevolgen heeft voor verschillende afdelingen van het Service Centrum Financieren. De afdeling specialismen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van specialistische back office processen heeft hier op voorgesorteerd met de opzet van een afdelingsplan en een simulatiegame.


Opdrachtomschrijving

Ontwikkelen van een routekaart voor de afdeling Specialismen waarin een visie op het toekomstig werkpakket wordt geschetst en verwerken van besluitvormingsdilemma's in een simulatiegame.

Resultaat

  • Processenkaart
  • Plan van aanpak transitie
  • Simulatie game

Aanpak

In dit project is samen met een aantal medewerkers vanuit diverse teams van de afdeling een gedetailleerde kwalitatieve en kwantitatieve analyse gemaakt van het huidig werkpakket. Hierdoor ontstond inzicht in de eventuele knelpunten en de bijbehorende tijdbesteding welke is geconfronteerd met de verwachte ontwikkeling van die activiteiten. Sommige processen bleken eindig omdat dit tijdelijke werkzaamheden waren of omdat het producten betrof die werden uitgefaseerd. Bij andere processen was juist een groei in volume te verwachten. Om medewerkers bewust te maken van de facetten die een rol spelen bij besluitvormingstrajecten, is een simulatiegame ontworpen en uitgevoerd met ca. 70 deelnemers. De game was gericht op het spelenderwijs ervaren van dilemma’s in besluitvormingsprocessen, waarbij beslissingen genomen moeten worden op basis van een deels onzekere toekomst.

 

Gerelateerd: