Rabobank

Medewerker van de toekomst

Binnen Rabobank Service Centrum Financieren zijn als gevolg van automatisering en wijzigende dienstverlening veranderingen in type werkzaamheden te verwachten, zowel op korte als middellange termijn. Dit wijzigende takenpakket en ander type competenties dat hiervoor nodig is, leidde tot de behoefte om hierover met medewerkers het gesprek aan te gaan.Opdrachtomschrijving

Breng de impact in kaart die interne en externe ontwikkelingen hebben op het takenpakket en de benodigde competenties van medewerkers in de financieringsketen.

Resultaat

  • Impactanalyse ontwikkelingen
  • Opzet competentieprofielen
  • Einddocument ontwikkeldoel
  • Toolkit met praatplaten

Aanpak

Het managementteam begeleid bij het in kaart brengen van competentieprofielen en het verandertraject. Geholpen de denkbeelden van het managementteam verder te concretiseren en om te zetten in aansprekende platen. Deze platen zijn generiek gebruikt en om medewerkers te laten zien wat de aankomende veranderingen waren en welke competentieontwikkeling hiervoor van hen verwacht werd. 

Gerelateerd: