Rabobank

Strategiebepaling Service Centrum Financieren

Opzetten meerjarenplan voor het servicecenter dat backoffice processen uitvoert voor hypotheken en andere financieringsproducten. Door groei, marktontwikkeling en ICT ontwikkelingen binnen Rabobank bestond de behoefte om een aantal jaar vooruit te kijken en de koers voor het Service Centrum te bepalen.

Opdrachtomschrijving

Begeleiden van het managementteam bij de opzet en herijking van het meerjarenplan van de organisatie.

Resultaat

  • Gedragen 3-jaren strategie
  • Gapanalyse
  • Implementatieplan

Aanpak

Stakeholders geïnterviewd en ‘hete hangijzers’ in kaart gebracht. Workshops geleid met het managementteam om tot een gezamenlijke visie te komen. Scenario’s opgesteld en beoordeeld in samenwerking met het managementteam. De uitkomsten verwerkt in een einddocument.

Gerelateerd: