ING

Cost Management Implementatie

ING wilde graag inzicht in de kosten van haar totale retailportefeuille. Belangrijk aandachtspunt hierbij was om niet alleen ICT processen of verkoopprocessen onder de loep te nemen, maar de gehele waardeketen in kaart te brengen, zodat er zicht op de integrale kosten ontstond.

Opdrachtomschrijving

Opstellen waardeketenmodel voor bancaire processen en verwerken hiervan in een datawarehouse voor integraal kosteninzicht ING.

Resultaat

  • Procesplaat per keten
  • Kostprijzenoverzicht per bankproduct
Gerelateerd: