FME

Toekomstscenario's Adviesgroep

Quickscan noodzakelijk van de adviesgroep om enerzijds te kijken waar verbetermogelijkheden liggen en herijking/ richting te geven aan wat we wel en niet gaan doen.

Opdrachtomschrijving

In kaart brengen van de huidige situatie en het schetsen van de mogelijke toekomstscenario’s voor de adviesgroep

Resultaat

  • Quick scan huidige situatie
  • Uitwerking 4 toekomstscenario's
  • Business Case per scenario
  • Directie-advies

Aanpak

Kritisch meegekeken, vooral het kwantitatieve aspect belicht en zo rendabele scenario’s ontwikkeld voor de adviesgroep binnen FME. Per businesscase een scenario ontwikkeld. En een kwantitatieve analyse die als nulmeting is benut.

Gerelateerd: