Expertcollege

Optimalisatie financiële processen

Expertcollege, een opleidingsinstitut voor e-learning en blended learning in de medische sector heeft zich ontwikkeld van start up to scale up. Deze fase-overgang maakte het noodzakelijk om organisch gegroeide processen uit de begintijd te herzien en te verbeteren.

Opdrachtomschrijving

In kaart brengen van de financiële processen zoals registratie, facturatie en debiteurenbeheer en deze vervolgens vereenvoudigen en optimaliseren.

Resultaat

  • Opgeschoonde boekhouding
  • Nieuwe procesplaten
  • Opgeleid team

Aanpak

 De huidige financiële processen in kaart gebracht met de sleutelfiguren uit de organisatie. De knelpunten onderzocht en geprioriteerd. Op basis hiervan de belangrijkste processen opnieuw ontworpen met een plan van aanpak voor benodigde ICT en organisatorische aanpassingen.

Gerelateerd: