Endemol

Implementatie doorbelastingsmethodiek ICT diensten

De IT afdeling van Endemol Nederland Mediagroep belast de IT diensten die zij levert door naar haar afnemers. Het kostenmodel helpt om deze doorbelasting te bepalen en te onderbouwen.
Opdrachtomschrijving

Implementeren van een transparante methodiek voor de doorbelasting van ICT diensten geborgd in professionele software.

Resultaat

  • ICT Dienstencatalogus
  • Professioneel kostprijsmodel
  • SLA Rapportage
  • Basis for ICT benchmark

Aanpak

De organisatie ondersteund bij het optimaliseren van kostprijstarivering en doorbelasting van ICT diensten naar klanten van het Service Center. De manager ICT geholpen bij het selecteren van professionele software en vervolgens de inrichting van het model in deze software. Tot op de dag van vandaag actief als sparringpartner en delen van kennis en best practices.

Gerelateerd: