Delta Lloyd

Business case IT integratie

Binnen Delta Lloyd was in het kader van eenIT integratie een business case model gebouwd. De behoefte bestond om dit complexe model terug te brengen naar een meer praktisch en werkbare tool waarin nieuwe aannames konden worden verwerkt om zo de business case te herijken.


Opdrachtomschrijving

Adviseren over en bouwen van een eenvoudig business case model waarin nieuwe aannames verwerkt kunnen worden.

Resultaat

  • Nieuwe business case model
  • Herijkte business case

Aanpak

Analyse uitgevoerd van bestaande model. Samen met programmamanager uitgangspunten vastgesteld voor vereenvoudigde versie. Excel model omgebouwd naar meer praktisch business case model. Vervolgens de nieuwe aannames verwerkt en de bestaande business case IT integratie herijkt.

Gerelateerd: