Delta Lloyd

P*Q Methodiek Schadebedrijf

Productgroep Schade (in 2009 overgegaan in Particulier Schade Bedrijf) is een onderdeel van de Delta Lloyd Groep, waar de afhandeling van schadeverzekeringen wordt uitgevoerd voor de labels Ohra en Delta Lloyd. In dit project moest een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van het invoeren van een P * Q systematiek voor het vergroten van kostentransparantie bij de afrekening van diensten naar labels.

Opdrachtomschrijving

In kaart brengen van handlingskosten per schadeverzekering en ontwikkelen van een P (Price) * Q (Quantity) methodiek.

Resultaat

  • ABC model schadebedrijf
  • P*Q methodiek

Aanpak

Projectteam aangestuurd bij de opzet van een kostenmodel in SAS ABM. Methodiek voor kostentarivering van schadeverzekeringsproducten opgezet. Door interviews en workshops de processen in de verzekeringsketen geanalyseerd.

Gerelateerd: