Consumentenbond

Rendementsanalyse portfolio

De Consumentenbond biedt diverse producten en diensten aan via verschillende kanalen. Deze producten en diensten zijn in ontwikkeling, net als de organisatie zelf die zich beweegt van een ledenorganisatie naar een organisatie die voor een bredere doelgroep interessant wil zijn. De Consumentenbond wilde een scherper inzicht in de rendementen van haar bestaande en nieuwe producten en diensten.

Opdrachtomschrijving

Ontwikkelen van een transparante methodiek om inzicht te krijgen in het rendement van zowel bestaande als nieuwe producten en diensten die de Consumentenbond voert

Resultaat

  • Besluitvorming portfolio
  • BTW instrument
  • Organisatiebrede portal

Aanpak

Als adviseur een analyse opgezet van het producten- en dienstenportfolio. Daarbij een overzicht ontwikkeld van de activiteiten die worden uitgevoerd en samen met de diverse afdelingen een allocatiemodel opgezet waarin omzetten en kosten op een goede wijze worden toegerekend. Op basis van de uitkomsten van deze analyses zijn bewuste keuzes gemaakt door het managementteam over het al dan niet continueren van producten en diensten. Resultaten zijn via een portal beschikbaar gesteld en nu door verschillende gebruikers in de organisatie op elk gewenst moment te ontsluiten.

Gerelateerd: