Centraal Justitieel Incasso Bureau

Resultaat Gericht Sturen

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau is een uitvoeringsorganisatie die zich bezighoudt met diverse inningstaken. In het kader van uitbreiding van haar takenpakket en optimalisatie van de slagkracht is het organisatiebrede programma "resultaatgericht sturen" gestart. Onderdeel daarvan was het verbeteren van de inhoud en techniek en het verbreden van het gebruik van het kostenmodel.

Opdrachtomschrijving

Uitvoeren van een vooronderzoek naar de doelstellingen en aanpak voor het kostenmodel en vervolgens het gezamenlijk met de organisatie implementeren ervan.

Resultaat

  • Vooronderzoek ambitiebepaling
  • Organisatiebreed kostenmodel
  • Implementatie in software

Aanpak

Verantwoordelijk voor aansturing projectteam en communicatie naar management en directie. Eerst een vooronderzoek uitgevoerd waarin met de diverse belanghebbenden de doelstellingen van het kostenmodel zijn vastgesteld. Vervolgens een implementatietraject geleid waarin met managers en controllers van de verschillende afdelingen een kostenmodel is ontworpen en gebouwd in professionele software.

Gerelateerd: