Centraal Boekhuis / CB Logistics

Implementatie en doorontwikkeling cost management

Na de opzet van een kostprijsmodel voor Centraal Boekhuis (tegenwoordig: CB Logistics) is het verder ingebed in de planning & controlcyclus. Door het datacollectieproces te versnellen en de interfacing verder te verbeteren is de organisatie in staat om frequenter te rapporteren en de uitkomsten voor meerdere planning & control toepassingen te gebruiken.


Opdrachtomschrijving

Implementeren van cost management inclusief aanbevelingen voor verbeteringen en het doorontwikkelen zodat het inzetbaar is in de planning & control cyclus.

Resultaat

  • Kosten per product en activiteit
  • Rapportages RvC
  • Getrainde medewerkers

Aanpak 

Datacollectieproces geoptimaliseerd en controllers en CFO ondersteund bij het inbedden van cost management in de gehele Planning & Control cyclus. Rapportages opgesteld en presentaties begeleid voor Raad van Commissarissen.

Gerelateerd: