Aldipress Sanoma

Multidimensionale rendementsanalyse

Aldipress (onderdeel van Sanoma) was in 2014 de logistieke intermediair tussen uitgevers van tijdschriften en aanverwante producten enerzijds en retailverkooppunten door heel Nederland anderzijds. De organisatie had behoefte aan inzicht in de kosten van de processen, producten, uitgevers en verkooppunten en de onderlinge verbanden hiertussen.

Opdrachtomschrijving

Opleveren van rendementsinzicht voor de totale organisatie (zowel logistiek, commercie als ondersteunende stafdiensten) en professionaliseren van de informatievoorziening hierover.

Resultaat

  • Logistieke waardeketen
  • Commerciele waardeketen
  • Rendement per product, uitgever, boekhandel
  • Opgeleide business controllers

Aanpak

Als projectleider een team van controllers en business analisten aangestuurd en geholpen informatie te verzamelen door middel van interviews en workshops. In kaart gebracht wat de activiteiten zijn die door de operationele en commerciele afdelingen worden uitgevoerd. Deze activiteiten gerelateerd aan de producten en klanten van Aldipress zodat er een product- en klantrendementsanalyse kon worden uitgevoerd. Op basis hiervan zijn vervolgacties gedefinieerd om externe tarieven te wijzigen en interne processen te verbeteren.

Gerelateerd: