Aegon

Cost Management Implementatie

Ageon moest voor de toenmalige Verzekeringskamer de kostprijzen van hun verzekeringsproducten onderbouwen voor alle divisies (Schade, Leven, Pensioenen en Asset Management). Er was behoefte aan organisatiebreed uniforme, maar wel voor iedereen bruikbare methodieken voor het opzetten van een kostprijsmodel.

Opdrachtomschrijving

Ontwerpen en bouwen van een functioneel ontwerp van kostenmodellen voor de business units Pensioenen, Schade, Leven en Asset Management.

Resultaat

  • Centraal ontwerp
  • Kostprijsmodel per BU
  • Professionele software

Aanpak

Processen in de keten geanalyseerd en gekwantificeerd. Uniforme en voor iedereen bruikbare richtlijnen opgesteld voor het opzetten van een kostprijsmodel per business unit. Het team modelbouw bij het ontwerp en de bouw van het kostprijsmodel in het softwarepakket QPR Cost Perform begeleid. Coordinatie van de back office onderdelen Leven, Pensioenen, Schade en Asset Management binnen het project verzorgd.

Gerelateerd: