ABN AMRO

Ambitieworkshop Cost Management

Vanuit de afdeling Business Management bestond de behoefte om samen met andere onderdelen van ABN AMRO Operations te bepalen hoe er vorm gegeven moest worden aan resultaatsturing in de keten. De organisatie wilde haar ambitie op dit vlak herijken en daarbij leren van de ervaringen van andere bedrijven.

Opdrachtomschrijving

Voorbereiden en faciliteren van een workshop voor de ambitiebepaling ten aanzien van cost management.

Resultaat

  • Ambitie workshop
  • Overzicht best practices
  • Plan van aanpak

Aanpak

In samenwerking met onder andere de controllers en business managers in kaart gebracht wat het huidig niveau van resultaatsturing was. Daarnaast een gezamenlijk beeld ontwikkeld op het gewenste niveau voor de toekomst en de middelen die daarvoor nodig waren. Ter inspiratie deze workshop voorzien van diverse ervaringen en best practices binnen andere type organisaties.

Gerelateerd: