ABN AMRO

Analyse en systeeminrichting internal settlements

Verschillende business units van de bank leveren wereldwijd diensten aan elkaar. De financiele consequenties hiervan moeten helder vastgelegd zijn in verband met verschillende belastingregimes in deze landen. Group Finance constateerde dat de onderlinge saldo's opgehelderd diende te worden en dat er behoefte bestond aan een beter afstemmingsproces over Service Level Agreements.

Opdrachtomschrijving

Analyseren van de internal settlement posities en het ontwerpen van een beter afstemmingsproces over Service Level Agreements.

Resultaat

  • GAP analyse
  • Nieuw procesontwerp
  • Workflowtool

Aanpak

Quick scan / GAP analyse uitgevoerd om de grootste verschillen in internal settlement posities in kaart te brengen en besluitvorming hierover te faciliteren. Functioneel en technisch ontwerpteam aangestuurd en proces afgestemd met stakeholders in business units wereldwijd. Plan van aanpak voor toekomstig Internal Settlements proces opgezet en uitgevoerd. Workflow ontworpen en ingericht in een workflowtool om problemen in de afstemming van internal settlements posities in de toekomst te voorkomen.

Gerelateerd: