Arbo Unie

Optimalisatie Planningsproces Keuringsbedrijf

De Arbo-Unie kende een regionale structuur met een eigen planningsbureau. De omvang van de planningsfunctie was niet langer in verhouding met de omvang van het primaire proces, nl het uitvoeren van keuringen. Het vele papierwerk, handmatige werkzaamheden en beperkte afstemming over de regio's gaven aanleiding verbetermogelijkheden te onderzoeken.

Opdrachtomschrijving

Onderzoeken en verbeteren van het proces van het inplannen van keuringsafspraken.

Resultaat

  • Procesanalyse
  • Business Case
  • Requirements voor digitalisering

Aanpak

Samen met organisatie-adviesbureau Turner het planningsproces van het keuringsbedrijf geanalyseerd en optimalisaties in kaart gebracht, gekoppeld aan besparingen. Een businesscase opgesteld voor een nieuw proces en de verbetervoorstellen in nauwe afstemming met de medewerkers (locatiemanagers, Finance en P&O) uitgewerkt.

Gerelateerd: